Анализ на Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT)

На странице представлен диапазон цен от до грн на анализ Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) в лабораториях Курахово.

2 лаборатории в Курахове

undefined

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

BIOmedica (Био Медика)

40 грн
36 грн
undefined

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Unimed Laboratories

60 грн
54 грн

Где сдать анализ Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) в другом городе