Анализ на Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT)

На странице представлен диапазон цен от до грн на анализ Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) в лабораториях Славянска.

2 лаборатории в Славянске

undefined

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

BIOmedica (Био Медика)

40 грн
36 грн
undefined

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Unimed Laboratories

105 грн
95 грн

Где сдать анализ Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) в другом городе