Анализ на Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT)

На странице представлен диапазон цен от до грн на анализ Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) в лабораториях Тернополя.

2 лаборатории в Тернополе

undefined

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Unimed Laboratories

60 грн
54 грн
undefined

Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)

Эскулаб

110 грн
99 грн

Где сдать анализ Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) в другом городе